باسلام 

آیا میدانید استفاده از تلگرام طبق فتوای مقام معظم رهبری حرام است!!

زیرا ایشان استفاده از نرم افزار را در حکم کالا می دانند و از آنجا که استفاده از کالای خارجی که مشابه داخلی دارد طبق نظر ایشان حرام است استفاده از نرم افزار های خارجی نیز حرام است و در ثانی در استفتائی که در رابطه با واتس اپ از ایشان شده است ایشان قید کرده اند که استفاده از نرم افزار خارجی نباید موجب تقویت دشمنان شود و از آنجا که سرمایه گذار تلگرام لشویلی صهیونیست است لذا استفاده از تلگرام موجب تقویت دشمن خواهد شد در نتیجه استفاده از این بد افزار صهیونیستی حرام است. و باید به آن افرادی که به بهانه روشنگری و غیره در این بد افزار حضور دارند گفت که طبق آنچه که شهید مطهری در فصل چهار کتاب سیری در سیره نبوی می گوید، هدف وسیله را توجیه نمی کند. و اهداف متوقع و مقبول آن ها نمی تواند دلیل بر حضورشان در تلگرام باشد علاوه بر آن حضرت آقا فرموده اند که در زمین دشمن بازی نکنید حال سوال تلگرام زمین دشمن نیست؟؟!!