اما در رابطه با اینکه گفتید:اینها(شهدا)عوامند یا خواص؟! از جهت طبقه بندی کردن در احادیث اول معصوم(علیه السلام)آمده است و بعد علما و بعد شهدا.

علما هم نه به آن معنای اصطلاحی بلکه به آن معنایی که  امام(ره)در منشور روحانیتشان می گویند:یعنی؛"پرچم داران توحید در عصر غیبت". 

"مداد العلماء أفضل من دماء الشهداء " بر هر طلبه وهرفاضل وهر عارف وهر فیلسوف و هر مرجع تطبیق نمی کند!! بلکه به آنکه در زمان و مکان خود پرچم دار توحید است تطبیق می کند؛مثل حضرت امام(ره)مثل آیت الله خامنه ای؛یعنی کسانی که حاکم بر زمان و مکان خودشان هستند. یعنی کسانی که توانسته اند قرآن را بر زمان و مکان خودشان درست تطبیق دهند. اما بعد از این پرچمدار شهید مقامش بالاتر است.

حال آیا می توان گفت شهید عوام است؟! هرگز!! چراکه شهید، شاهد و ناظر بر خداپرستی زمان و مکان خویش است. این بالاترین فهم است که به مقتضای ایمان خود توانسته خداپرستی را بر موضوع عصر خویش تطبیق دهد... .

" مرحوم حجت الاسلام والمسلمین مسعود صدوق"